Garancijski pogoji

Grancijski pogoji in uveljavljanje reklamacij

Uredbe zahtevkov

Poleg 24-mesečnega zakonsko določenega jamstva, družba FENIX za izbrane izdelke ponuja dodatno jamstvo za obdobje 5 ali 10 let. Ta dokument določa obseg jamstva za posamezne dobrine kot tudi pogoje jamstva ter opredeljuje postopek za obravnavo garancijskih zahtevkov, ki so jih vložili potrošniki.

 

 1. Pogoji in določila

Izdelki, ki jih ponuja družba FENIX, so običajno vključeni v skupine pod naslednjimi krovnimi trgovskimi imeni:

 • ECOFLOOR – ogrevalni kabli in ogrevalne plošče za talno ogrevanje, zaščita pred zmrzovanjem za zunanja območja, strešni žlebovi in žice, zaščita pred zmrzovanjem cevi itd.;
 • ECOFILM – ogrevalne folije za talno ogrevanje za strešno ogrevanje in za zaščito ogledal pred kondenzacijo vlage;
 • ECOSUN – sevalni ogrevalni paneli;
 • MR/GR panels – sevalni marmorni in stekleni paneli za navpične vgradnje;
 • ECOFLEX – električni grelci na osnovi konvekcije (konvektorji);
 • ATLANTIC – električni grelniki za shranjevanje vode;
 • ULTRATHERM – ogrevalni elementi (folije, paneli, keramične žarnice, regulacijski elementi) za rejnike malih živali;
 • ACCESSORIES – izdelki, ki niso razvrščeni v zgornje kategorije – ogrevalne lestve, ročni sušilniki, sušilniki brisač, halogenski radiatorji itd.

 

 1. Dokumentacija, priložena kupljenemu izdelku

Družba FENIX mora kupcu poleg kupljenega izdelka posredovati tudi naslednje dokumente:

 • potrdilo o nakupu – za vse izdelke;
 • dodatno potrdilo o jamstvu – Ecofloor, Ecofilm;
 • priročnik za namestitev – za vse izdelke;
 • navodila za uporabo – za vse izdelke;
 • poročilo o servisiranju – za popravila izdelkov v garanciji in popravila po pretečeni garanciji.

Zgoraj navedene dokumente lahko potrošnik zahteva od prodajalca.

 1. Kakovost kupljenih izdelkov

Družba FENIX mora kupljene izdelke odpremiti v predpisani kakovosti, če je ta navedena oz. če kakovost določa posebna zakonodaja ali v kakovosti, za kakršno jamči družba FENIX. Družba FENIX mora odpremiti kupljene izdelke v običajni kakovosti, razen če kakovost ni predpisana, odobrena oz. kako drugače določena. Če bodo kupljeni izdelki odpremljeni v skladu z vzorcem ali modelom, mora družba FENIX kupljene izdelke odpremiti s karakteristikami, ki so primerljive z vzorcem ali modelom, ki ga je poslal kupec.

 1. Poškodbe kupljenih izdelkov

Družba FENIX za obdobje jamstva prevzema odgovornost za kupljene izdelke, da so skladni z vnaprej določenimi karakteristikami in lastnostmi ter vključujejo vso dokumentacijo, ki je bila oz. bo uporabljena za proizvodnjo kupljenih izdelkov, in za kupljene izdelke z običajnimi lastnostmi. Prodajalec prevzema odgovornost za poškodbe kupljenih izdelkov ob prevzemu kupljenih izdelkov s strani kupca.

Kupec mora najkasneje ob prevzemu pregledati kupljene izdelke. Če kupljene izdelke dostavi prevozna služba (preberite Splošne poslovne pogoje in določila), ima kupec pravico zavrniti pošiljko, če ta ni skladna z določili Prevozne listine (pošiljka ni popolna) ali če je pošiljka vidno poškodovana. Če kupec sprejme nepopolno/poškodovano pošiljko od prevoznika, mora izpolniti Poročilo ob prejemu (Prevozna listina) in izpolniti poročilo o škodi s prevoznikom. Če kupec ob prevzemu kupljenih izdelkov odkrije, da so ti poškodovani, mora o tem nemudoma obvestiti prodajalca na dokazljiv način. Če kupec ne pregleda blaga, lahko uveljavlja le pravico iz naslova poškodb kupljenih izdelkov, ki bi bile odkrite, če bi blago bilo pregledano, v primeru, da kupec lahko dokaže, da je bilo blago res poškodovano ob predaji tveganja pred poškodbami blaga. Če kupljene izdelke dostavi prevozna služba (preberite Splošne poslovne pogoje in določila), ima kupec pravico zavrniti pošiljko, če ta ni skladna z določili Prevozne listine (pošiljka ni popolna) ali če je pošiljka vidno poškodovana. Če kupec sprejme nepopolno/poškodovano pošiljko od prevoznika, mora izpolniti Poročilo ob prejemu (Prevozna listina) in izpolniti poročilo o škodi s prevoznikom.

Poškodbe kupljenih izdelkov so bile dokazno zabeležene, če je prodajalec na svoj naslov prejel registrirano pismo ali če je bilo na sedežu prodajalca oz. v kateri koli od trgovin prodajalca izpolnjeno poročilo o škodi; ob upoštevanju tega dejstva mora prodajalec zagotoviti, da je bila oseba, ki je vložila garancijski zahtevek za poškodbe blaga, prisotna v prodajalni trgovca med delovnim časom.

V poročilu, pismu ali obrazcu mora kupec točno opisati poškodbe kupljenih izdelkov. Razen če poškodbe niso bile posredovane neposredno v osebnem pogovoru med kupcem in prodajalcem ter je bilo ustvarjeno poročilo, se za trenutek, ko bo poškodba prijavljena, šteje trenutek, ko registrirano pismo s poročilom o škodi prispe na sedež prodajalca.

 1. Obdobje jamstva

Za kupljene izdelke, ki niso navedeni v 6. poglavju »Podaljšano obdobje jamstva«, velja standardno 24-mesečno obdobje splošnega jamstva. Servisna dela in popravila kupljenih izdelkov, izvedena po poteku jamstva, krije 6-mesečno obdobje jamstva.

 1. Podaljšano obdobje jamstva

Družba FENIX ponuja podaljšano jamstvo za naslednja obdobja:

 • 10 let za ogrevalne kable in plošče ECOFLOOR s skupno izhodno močjo do največ 400 W/m², ki se uporabljajo v sklopu priporočene rešitve za talno ogrevanje stavb ali za uporabo v zunanjih skladiščih, ki so bile nameščene skladno z navodili za namestitev družbe FENIX. Hkrati pa jamstvo velja le, če so bili izvedeni ukrepi, predpisani v Potrdilu o jamstvu, in je bilo izpolnjeno Potrdilo o jamstvu ter je to potrdilo podpisala oseba, odgovorna in strokovno usposobljena za takšno dejanje. Hraniti je treba kopijo računa (potrdila), ki zagotavlja strokovna znanja usposobljene osebe z dne namestitve, in jo poslati pri uveljavljanju jamstva skupaj z dokumentacijo ter računi, navedenimi v 8. poglavju »Dokumenti, poslani kot dokaz garancijskega zahtevka«. Načrte porazdelitve ogrevalnih elementov, ki jih zahteva Potrdilo o jamstvu, lahko nadomestite s fotografijami, ki ste jih posneli med in po namestitvi in preden so bili zakriti z drugimi konstrukcijskimi komponenti ali kritino.
 • 10 let za ogrevalne folije ECOFILM F in C s skupno izhodno močjo do največ 200 W/m², ki se uporabljajo v sklopu priporočene sistemske rešitve za talno ali strešno ogrevanje stavb, ki so bile nameščene skladno z navodili za namestitev družbe FENIX. Hkrati pa jamstvo velja le, če so bili izvedeni ukrepi, predpisani v Potrdilu o jamstvu, in je bilo izpolnjeno Potrdilo o jamstvu ter je to potrdilo podpisala oseba, odgovorna in strokovno usposobljena za takšno dejanje. Hraniti je treba kopijo računa (potrdila), ki zagotavlja strokovna znanja usposobljene osebe z dne namestitve, in jo poslati pri uveljavljanju jamstva skupaj z dokumentacijo ter računi, navedenimi v 8. poglavju »Dokumenti, poslani kot dokaz garancijskega zahtevka«. Načrte porazdelitve ogrevalnih elementov, ki jih zahteva Potrdilo o jamstvu, lahko nadomestite s fotografijami, ki ste jih posneli med in po namestitvi in preden so bili zakriti z drugimi konstrukcijskimi komponenti ali kritino.
 • 5 let za nizko temperaturne sevalne panele ECOSUN U in panele za kasetirane strope ECOSUN VT, ki se uporabljajo za ogrevanje stanovanjskih stav in so nameščeni v skladu z navodili za namestitev, ki jih poda družba FENIX.
 • 5 let za neprepustno tlačno posodo električnega vodnega grelca ATLANTIC z rezervoarjem za shranjevanje, ki se uporablja za pripravo vroče vode v stanovanjskih stavbah, če je bil element vgrajen skladno z navodili za vgradnjo družbe FENIX in če magnezijeve anode niste zamenjali kasneje od 24 mesecev po začetku obdobja jamstva. Hraniti je treba račun za magnezijevo anodo in ga poslati pri ocenjevanju jamstva skupaj z dokumentacijo ter računi, navedenimi v 8. poglavju »Dokumenti, poslani kot dokaz garancijskega zahtevka«.

REGISTRACIJSKI OBRAZEC najdete na http://warranty.fenixgroup.cz/

Prevod obrazca pa  tukaj.

 1. Pričetek obdobja jamstva

Obdobje jamstva (standardno in podaljšano obdobje jamstva) se začne:

 • Za izdelke ECOFLOOR in ECOFILM – z datumom namestitve, potrjenim v Potrdilu o jamstvu za izdelke; vendar v novem primeru ne kasneje od 6 mesecev od nakupa.
 • Za ostale izdelke – ko blago sprejeme potrošnik.

 

 1. Dokumenti, poslani kot dokaz garancijskega zahtevka izdelka

Dokumenti, ki jih morate poslati kot dokaz za garancijski zahtevek:

 • Potrdilo o plačilu za ECOFLOOR – izpolnjeno in potrjeno potrdilo o jamstvu;
 • Potrdilo o plačilu za ECOFILM – izpolnjeno in potrjeno potrdilo o jamstvu;
 • Potrdilo o plačilu za ostale izdelke;
 • Potrdilo o plačilu servisnih storitev – servisno poročilo.

 

 

 1. Uveljavljanje garancijskih zahtevkov v obdobju jamstva

Potrošnik mora prijaviti poškodbe kupljenih izdelkov, do katerih je prišlo med obdobjem jamstva, družbi FENIX brez nepotrebne zamude, po tem ko jih je odkril. Poškodbe navede v registriranem pismu, poslanem na sedež družbe FENIX, osebno na sedežu družbe FENIX ali v kateri koli od prodajaln družbe FENIX; ob upoštevanju tega dejstva mora družba FENIX zagotoviti, da je bila oseba, ki je vložila garancijski zahtevek za poškodbe, prisotna med delovnim časom. Razen če poškodbe niso bile posredovane neposredno v osebnem pogovoru med osebo, ki ga je družba FENIX dodelila za obravnavo garancijskih zahtevkov in potrošnikom ter je bilo ustvarjeno poročilo, se za trenutek, ko bo poškodba prijavljena, šteje trenutek, ko registrirano pismo s poročilom o škodi prispe na sedež družbe FENIX. Pismo ali poročilo mora vključevati potrošnikov natančen opis izdelka in poškodbe ter kako se poškodba odraža. Poleg tega mora potrošnik navesti svoje podatke za stik, vključno z e-poštnim naslovom, da ga lahko družba FENIX kontaktira glede garancijskega zahtevka.
Razen če poškodbe niso prijavljene v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, potrošnik ni upravičen do odobritve garancijskega zahtevka glede na odgovornost družbe FENIX za nastalo škodo.

 1. Postopek prijave garancijskega zahtevka

Razen za toplotne zalogovnike in izdelke Ecofloor ter Ecofilm, vgrajene v konstrukcijsko strukturo, mora potrošnik poskrbeti za varno in strokovno odstranjevanje in dostavo okvarjenih kupljenih izdelkov na sedež družbe FENIX ali v katero koli od trgovin FENIX; ob upoštevanju tega dejstva mora družba FENIX zagotoviti, da je bila oseba, ki je vložila garancijski zahtevek za poškodbe, prisotna med delovnim časom.

Potrošnik mora osebi, ki jo je dodelila družba FENIX, omogočiti vstop na mesto postavitve, da izvede zahtevana dejanja za določitev poškodbe in za analizo morebitnih vzrokov.
Družba FENIX bo preverila, ali so bili upoštevani vsi pogoji jamstva. Prav tako bo preverila in potrdila, da težave, prijavljene za izdelke, ki jih krije jamstvo, dejansko obstajajo in so se pojavile med običajno uporabo ter niso nastale zaradi nesreče, nepravilne uporabe, malomarnosti, spremembe ali nepravilne namestitve, delovanja, vzdrževanja ali preskušanja s strani neusposobljenega osebja oz. so nastale zaradi drugega vzroka, ki ni več v odgovornosti družbe FENIX. Če je bil garancijski zahtevek upravičen in uveljavljen v standardnem obdobju 24-mesecev obdobja jamstva, mora družba FENIX poravnati vsoto garancijskega zahtevka najkasneje v 30 dneh od prejema garancijskega zahtevka. Če je bil garancijski zahtevek upravičen in uveljavljen v obdobju podaljšanega jamstva, mora družba FENIX poravnati vsoto garancijskega zahtevka najkasneje v 30 dneh, ko je pooblaščena oseba na mestu postavitve preverila, ali so bili upoštevani delovni pogoji in pogoji postavitve za obdobje podaljšane garancije.

 

Če so garancijski zahtevki upravičeni, je v roku 30 dni treba poravnati naslednje:

Če je poškodbo mogoče odpraviti, ima potrošnik pravico do njene odpravitve – po predpisih, v zadanem roku in brezplačno. Če poškodovani element ni bil uporabljen, lahko potrošnik, namesto odprave poškodbe, zahteva nadomestitev tega elementa oz. njegovega dela, če je poškodovan le del elementa. Namesto odprave napake lahko družba FENIX poškodovani element zamenja z novim.
V zvezi z izdelki Ecofloor in Ecofilm, za katere velja podaljšano obdobje jamstva, ki ga določa 6. člen Podaljšanega obdobja jamstva, mora družba FENIX izdelek popraviti ali ga zamenjati brezplačno. Popravilo ali zamenjava poškodovanega izdelka je pogojeno z 1 m2 kritine, ki jo družbi FENIX dostavi potrošnik. Družba FENIX si pridržuje pravico, da določi način in tehnično rešitev, ki je primerna za odstranjevanje tehničnih okvar ogrevalnega sistema. Ko je okvara odstranjena bo družba FENIX na lastne stroške poskrbela za prvotno stanje talne/strešne strukture. Če to ni mogoče, bo struktura postavljena v enakovredno stanje, ki ustreza prvotni standardni različici.

Če okvare ni mogoče odpraviti ali če okvara potrošniku preprečuje, da bi element uporabljala po predpisih in brez okvar, ima potrošnik pravico, da okvarjeni element zamenja ali ga umakne iz pogodbe. Potrošnik je upravičen do enakih pravic v primeru okvare, ki jo je mogoče odpraviti, če kupec ne želi okvarjenega elementa več uporabljati zaradi ponovitve okvare, po tem ko je bil element že popravljen, ali zaradi več okvar. Kupec uveljavlja umik iz pogodbe pri prodajalcu.

V primeru nove okvare, ki je ni mogoče odpraviti, vendar ta potrošniku ne preprečuje uporabe okvarjenega elementa, je potrošnik upravičen do ustreznega popusta pri ceni tega elementa. Kupec uveljavlja popust na ceno elementa pri prodajalcu.

Družba FENIX stranki izda potrdilo z datumom in načinom poravnave garancijskega zahtevka, vključno s potrdilom o opravljenih popravilih v okviru garancijskega zahtevka, ali, če velja, z navedenim vzrokom, zakaj je bil zahtevek zavrnjen, v dokumentu »Obvestilo o poravnavi garancijskega zahtevka«. Obvestilo bo poslal prodajalec na enega od naslovov za stik, ki jih je navedel potrošnik pri uveljavljanju garancijskega zahtevka.

Obvestilo lahko potrošniku prav tako pošlje družba FENIX prek e-poštnega sporočila s potrjenim elektronskim podpisom. Datum, ko je bila potrošniku dana objektivna priložnost za seznanitev s načinom poravnave garancijskega zahtevka, se smatra kot datum poravnave garancijskega zahtevka. Potrošnik mora na poziv družbe FENIX podpisati »Obvestilo o poravnavi garancijskega zahtevka«, če je to vključeno v poročilu med družbo FENIX in potrošnikom. Če ima potrošnik katere koli razloge za nasprotovanje poravnavi garancijskega zahtevka, mora te navesti v »Obvestilu o poravnavi garancijskega zahtevka«, obvestilo podpisati in ga poslati nazaj družbi FENIX. Potrošnik mora izkazati zanimanje pri razrešitvi poravnave garancijskega zahtevka; če tega ne stori, je samo odgovoren za neizkazano zanimanje.

Če je prišlo do zamenjave izdelka, začne teči novo obdobje jamstva z dnem, ko je potrošnik sprejel novi izdelek. Če je prišlo do zamenjave dela izdelka, ki ga krije jamstvo, začne teči novo obdobje jamstva za del ali izdelke, ki ta del vključuje, z dnem, ko je potrošnik sprejel novi del. Če uveljavljate garancijski zahtevek, kupljenega elementa ne smete upravljati med postopkom garancijskega zahtevka brez soglasja družbe FENIX.

 1. Izguba jamstva

Če med postopkom garancijskega zahtevka, družba FENIX zavrne garancijski zahtevek ali ga opredeli kot neupravičenega, mora družba FENIX navesti, zakaj je bil garancijski zahtevek zavrnjen oz. ni bil upravičen.
Glavni razlogi za zavrnitev/neupravičenost garancijskih zahtevkov:

 • Dokumenti ali računi, navedeni v 8. poglavju »Dokumenti, poslani kot dokaz garancijskega zahtevka«, niso bili poslani.
 • Pogoji, navedeni v 6. poglavju »Podaljšano obdobje jamstva«, niso bili upoštevani.
 • Namestitev ali uporaba kupljenih izdelkov v neskladju s priloženim Priročnikom za namestitev ali Navodili za uporabo.
 • Uporaba nepravilnih ali neprimernih materialov neposredno s kupljenimi elementi.
 • Vidni znaki naklepnih poškodb, posledic naravnih nesreč ali drugih škodljivih dogodkov (udar strele, požar, zalitje vode, nihanja električne napetosti itd.).
 • Nestrokovno sestavljanje, nedovoljena prilagoditev ali spreminjanje parametrov izdelka, popravila, ki so jih izvedle nestrokovne osebe.

Družba FENIX v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti tretji osebi za izgubo dobička, izgubo poslovne priložnosti, izgubo ugleda, povečane stroške ali za katero koli posredno, posebno, škodo za kaznivo dejanje ali dodatno škodo, ne glede na izvor škode.

 1. Jamstvo zagotavlja družba FENIX Trading, spol. s r.o., Slezská 2, 790 01 Jeseník.
 2. Račun mora vključevati datum prodaje in jasno opredelitev vrste izdelka. Datum prodaje se pri računih razume kot datum obdavčljivega blaga.
 3. V Priročniku za namestitev so lahko navedena enostavna slikovna navodila.
 4. Priročnik za namestitev in Navodila za uporabo sta lahko združena v en sam dokument.
 5. Poročilo o servisiranju (potrdilo o popravilu) mora vključevati jasno opredelitev izdelka, opis okvare ali poškodbe, opis popravila okvare in poškodbe in seznam delov, ki so bili med popravilom zamenjani z novimi deli.
 6. Datum prevzema se smatra kot datum prodaje. V zvezi s pošiljkami, poslanimi s kurirsko službo, se datum prevzema smatra kot datum prejema pošiljke od kurirske službe.
 7. Lastnik »Potrdila o strokovni usposobljenosti za elektroniko« v skladu z uredbo ČÚBP in ČBÚ št. 50/1978 Coll.
 8. Če potrdilo o jamstvu ni na voljo ali potrdilo o jamstvu ne vključuje datuma namestitve, se obdobje jamstva prične z dnem, ko kupec prejme kupljene elemente.