Varovanje osebnih podatkov

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Podjetje Mimaro, ki upravlja spletni strani https://ecofilm.mrds.si/ in https://ecofloor.mrds.si/ , se pri svojem poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1) je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne strani.

Podjetje Mimaro za potrebe poslovanja spletne strani https://ecofilm.mrds.si/ in https://ecofloor.mrds.si/ zbira naslednje podatke uporabnikov:

    1. ime in priimek
    2. naslov elektronske pošte
    3. ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v kontaktni obrazec oz. v prijavo na e-novice

Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri vnosu v obrazce ne odgovarjamo.

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletni strani  https://ecofilm.mrds.si/ in https://ecofloor.mrds.si/

Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih podjetje Mimaro zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.